Céginformációk

IT-Nav Hungary Kft.

Cím:
3300, Eger, Hatvani kapu tér 8.

Telefon:
(06-36) 317-998,
(06-20) 5800-489

Fax:
(06-36) 317-998,

e-mail:
info@it-nav.hu

Adószám:
14403097-2-10
Cégjegyzékszám:
10-09-028541
Bankszámlaszám:
17000019-11971726

Adatvédelem

Az IT-Nav Hungary Kft. Adatvédelmi irányelve

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat, ahol lehetősége nyílik arra, hogy többet is megtudjon az IT-Nav Hungary Kft-ről és szolgáltatásainkról.

Az IT-Nav Hungary Kft. kiemelten fontosnak tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő jogának valamint információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, ezért minden tőlünk elvárható intézkedést megteszünk, amely ahhoz szükséges, hogy biztonságosan kezeljük az Ön által részünkre megadott személyes adatokat.

Ez az Adatvédelmi Irányelv azokat a gyakorlati adatkezelési előírásokat tartalmazza, amelyeket az IT-Nav Hungary Kft. saját magával, mint adatkezelővel szemben fogalmazott meg az elektronikus úton a részünkre rendelkezésére bocsátott adatok kezelésével kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő az

IT-Nav Hungary Kft.
Székhely: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21.
Cégjegyzékszám: 10-09-028541, adószám: 14403097-2-10
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság- továbbiakban IT-Nav Hungary Kft. (lásd jelen Irányelv 16. pontját)

Tiszteletben tartjuk Önnek azon jogát, hogy tájékozódni kíván személyes adatai kezeléséről. Ezért hoztuk létre jelen Adatvédelmi Irányelvet, amelyben tájékoztatjuk Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket az IT-Nav Hungary Kft. tett illetve tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Bízunk benne, hogy hasznosnak fogja találni jelen tájékoztatást.

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az IT-Nav Hungary Kft-vel a 5. pontnál feltüntetett címen.

Figyelem!

Az Adatvédelmi Irányelveket úgy terveztük meg, hogy nem szükséges mindent végig olvasnia, ha egy kérdésre keresi a választ. Ha végig szeretné olvasni, a továbbiakban megtalálja a teljes Adatvédelmi Irányelvet.
Az Adatvédelmi Irányelvekben az IT-Nav Hungary Kft-re a továbbiakban sharepoint.info.hu néven hivatkozunk.

A sharepoint.info.hu Adatvédelmi Irányelve

1. Milyen személyes adatokat gyűjt a sharepoint.info.hu e weblapon keresztül, és hogyan gyűjti ezeket?

Mi csak és kizárólag azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket ÖN önkéntesen adott meg részünkre és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározott célok eléréséhez. (Ezen adatok közé különösképpen az alábbiak tartoznak: név, cím, e-mail cím, telefonszám, cookie-k, továbbá kapcsolati és rendszerinformációk.)

Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk, hogy

– tájékoztatást nyújtsunk a szolgáltatásainkról
– részt vehessen felméréseinkben
– továbbá, hogy naprakészen informáljuk Önt a sharepoint.info.hu-val kapcsolatos hírekről, érdekességekről.

Az is előfordulhat, hogy a sharepoint.info.hu kívánja folytatni pályafutását, és megüresedett állásokra pályázik oly módon, hogy életrajzát elküldi az állásajánlatok menüpontban megadott címre.

Biztosíthatjuk, hogy a sharepoint.info.hu minden szükséges intézkedést megtesz az Ön által részünkre bocsátott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében.

2. Milyen módon garantálja a sharepoint.info.hu az Ön személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését?

A sharepoint.info.hu minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében. Személyes adataihoz csak a sharepoint.info.hu azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik cégek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelését. A sharepoint.info.hu minden olyan munkatársa, aki hozzáfér az Ön személyes adataihoz, köteles betartani a sharepoint.info.hu Adatvédelmi Irányelvét. Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására a sharepoint.info.hu biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg az illetéktelen hozzáférés (azaz hackelés) megelőzésére.

Lásd a 4. pontot – Kinek a részére és milyen célból továbbítja a sharepoint.info.hu az Ön személyes adatait?

3. Milyen célokra használja fel a sharepoint.info.hu az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a sharepoint.info.hu azokra a célokra használja fel, amelyekre Ön megadta azokat, így különösen saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára, így különösen arra, hogy elektronikus úton hirdetést küldjünk az Ön részére. Felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy számunkra különböző, a szolgáltatásainkkal kapcsolatos statisztikákat készítsünk, felmérjük a partnereink általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségét, továbbá, hogy szolgáltatásaink színvonalát tökéletesítsük, illetve, hogy ügyfeleinktől értékes visszajelzéseket kapjunk.

4. Kinek a részére és milyen célból továbbítja a sharepoint.info.hu az Ön személyes adatait?

A sharepoint.info.hu soha nem továbbítja az Ön személyes adatait olyan harmadik személyek részére, akik azt direkt marketing célokra szándékoznak felhasználni, kivéve, ha Ön erre kifejezett engedélyt adott részünkre.
Kérjük tekintse meg az 5. illetve 7. pontot a sharepoint.info.hu üzletpolitikáját illetően:

I. az e-mail útján folytatott direkt marketinggel kapcsolatban;

II. Önnek azon jogával kapcsolatban, hogy bármikor kérje a sharepoint.info.hu-tól NE lépjen Önnel kapcsolatba direkt marketing útján;

III. az Ön azon jogát illetően, hogy kérje adatai törlését az adatbázisainkból.

A sharepoint.info.hu kizárólag az adatfeldolgozói részére továbbítja az Ön adatait. A regisztrációval Ön adatainak a sharepoint.info.hu részére – a jelen irányelvben meghatározott célból történő – továbbításához kifejezetten hozzájárul. Ezen kívüli harmadik személyek részére csak az alább szereplő szigorúan korlátozott körülmények között kerülhet sor adatai továbbítására:

– Az Ön személyes adatait továbbíthatjuk állami szerveknek, szervezeteknek is, ha erre bármikor hatályos jogszabályok köteleznek bennünket. Jogosultak vagyunk továbbá adatai továbbítására állami szervek, szervezetek és hatóságok részére abban az esetben is, amennyiben ezen intézkedés a körülmények gondos mérlegelését követően szükségesnek mutatkozik a sharepoint.info.hu fogyasztóink érdekeinek védelme érdekében.
– Bizonyos korlátozott körülmények között átadhatjuk az Ön személyes adatait a sharepoint.info.hu esetleges felvásárolóinak is, feltéve, hogy szerződésben kötjük ki személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelését; és e személyes adatok átadása során a sharepoint.info.hu betartja az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

5. Hogyan férhet hozzá, ellenőrizheti, változtathatja meg vagy töröltetheti azokat a személyes adatokat, amelyeket megad a részünkre?

A sharepoint.info.hu által kezelt adatairól felvilágosítást, továbbá adatai törlését a nyilvántartásból, illetve azok módosítását az
info@sharepoint.info.hu e-mail címen illetőleg a sharepoint.info.hu ügyfélszolgálatának (IT-Nav Hungary Kft. 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21.) címezve postai úton kérheti.

6. Hogyan és miért használ a sharepoint.info.hu ún. “cookie-kat” (az Ön gépén automatikusan elhelyezett információ)?

A sharepoint.info.hu igénybe veszi a “Cookie”-t, hogy összegyűjtsön olyan információkat, mint például a böngésző típusa, operációs rendszer, hivatkozási oldal, áthaladási oldal, az ISP domain-je stb. Ezen információk tájékoztatást nyújtanak részünkre arról, hogy látogatóink milyen módon használják a weblapot. A cookie-k segítenek bennünket abban, hogy az Ön személyes igényeire szabjuk ezt a weblapot.

A sharepoint.info.hu a cookie-kból gyűjtött összes információt személyesen nem azonosítható formátumban őrzi. Ezek a kis fájlok az Ön merevlemezén tárolódnak adatfeljegyzés és az Ön további látogatásának megkönnyítése céljából. A cookie-k révén szerzett ilyen típusú információkat kizárólag a az általunk adatfeldolgozóként igénybe vett harmadik személyek részére továbbítjuk. Ezeket nem használjuk fel Ön által előzetesen nem igényelt hirdetések Önhöz való eljuttatására.

Az Ön számítógépén elhelyezett cookie-k nem tartalmazzák az Ön nevét, mindössze egy IP címet foglalnak magukban. Mikor a felhasználói fiók törlésre kerül, a cookie-kban foglalt információk már nem állnak az sharepoint.info.hu rendelkezésére.

A cookie-k el nem fogadásakor egyes weblapok nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy Ön nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Általában nem szükséges a cookie-kat elfogadnia ahhoz, hogy használni tudja ezen és más weblapokat, továbbá, hogy navigálhasson azokon keresztül.

Ne feledje, hogy ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített cookie beállításokhoz.

7. Mit jelent a harmadik féltől származó mérőkódok (Google Analytics) használata?

A weboldalunk böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából a Google-től származó mérőkódokat (Google Analytics-et) használunk. Az ezen és egyéb website-okról gyűjtött anonim információkat a Google! is felhasználhatja termékei, szolgáltatásai fejlesztése érdekében, valamint arra, hogy az Ön számára releváns hirdetéseket jelenítsen meg. Mindez nem kéretlen e-maileket vagy hirdetéseket jelent, hanem azt, hogy amennyiben Ön meglátogat egy olyan weboldalt, ahol a Google által elhelyezett hirdetés is szerepel, akkor ott az Ön számára releváns, targetált hirdetések jelenhetnek meg. Amennyiben további információt szeretne megtudni erről a gyakorlatról, vagy tudni szeretné, milyen lehetőségei vannak arra, hogy a Google! ne használja fel az Önről szerzett információkat, kattintson ide.

8. E-marketing – Mit jelentenek a SPAM-ek, és mi a sharepoint.info.hu álláspontja a SPAM e-mailekkel kapcsolatban?

A spam az Ön hozzájárulása nélkül küldött e-maileket jelenti, amelyek reklám vagy marketing vonatkozású anyagokat tartalmaznak.

A sharepoint.info.hu NEM küld SPAM e-maileket. Maga a sharepoint.info.hu is spam-mentesítő eszközöket használ, hogy megóvjuk partnereinket a spam-ektől. Számos országban jogellenes a hozzájárulás nélküli e-mailek küldése. A sharepoint.info.hu nem használja fel az Ön személyes adatait (ideértve az Ön e-mail címét is) direkt marketing vagy nyomon követő közlések céljára, hacsak Ön nem adja meg nekünk KIFEJEZETT (ún. opt-in) hozzájárulását.

A sharepoint.info.hu az Ön személyes adatait nem továbbítja olyan harmadik személyek részére sem, amelyek ezeket SPAM levelek küldéséhez használják fel.

A sharepoint.info.hu weblapjai lehetőséget nyújtanak Önnek, hogy e-mail útján kapjon marketing információkat. Az e-mailek mindenkor lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy letiltsa ezen e-mailek fogadását.

Ha Ön valamilyen okból úgy véli, hogy spam e-mailt kapott a sharepoint.info.hu-tól, kérjük, haladéktalanul tájékoztasson bennünket az 5. pontban megjelölt címen.

9. Mennyi ideig tárolja a sharepoint.info.hu az Ön személyes adatait?

A sharepoint.info.hu az Ön által részünkre megadott személyes adatokat a saját adatbázisaiban tárolja. A sharepoint.info.hu az Ön személyes adatait csak addig tárolja, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük illetve a 3. pontban meghatározott célok elérése érdekében. Ez azt jelenti, hogy mi az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután Ön beszüntette a sharepoint.info.hu szolgáltatásainak igénybevételét vagy e weblap használatát. Ezen időszak után az Ön személyes adatait töröljük a sharepoint.info.hu valamennyi rendszeréből.

A sharepoint.info.hu bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait illetve – az 5. pontban meghatározott címen – Ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.

10. Mi a sharepoint.info.hu irányelve a weblapjainkat használó kiskorúakkal kapcsolatban?

A sharepoint.info.hu kiemelkedően fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelméhez fűződő jogok tiszteletben tartását és igyekszik arra ösztönözni a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.

A sharepoint.info.hu nem áll szándékában 14 éven aluli gyermekektől személyes adatot gyűjteni, személyes adataikat kizárólag törvényes képviselőjük jogosult a részünkre megadni.

Külön megjegyzés a 14 éven aluli gyermekek szülei részére
Javasoljuk a szülőknek, hogy kísérjék figyelemmel gyermekeik online tevékenységét.

A szülők bármikor jogosultak gyermekeik személyes adataihoz való hozzáférésre, továbbá bármikor jogosultak kérni azok megváltoztatását vagy törlését az 5. pontban meghatározott címen.

11. Ad-e a sharepoint.info.hu linkeket harmadik felek weblapjaihoz, és mi történik az én személyes adataimmal, ha e linkelésre sor kerül?

A sharepoint.info.hu azért tartalmaz más honlapokra mutató linket, hogy lehetőséget nyújtson Önnek a sharepoint.info.hu és a szolgáltatásaihoz kapcsolódó érdekes információk áttekintésére. Ezen weblapok nincsenek ellenőrzésünk alatt, és nem terjed ki rájuk a jelen Adatvédelmi Irányelv. Ha Ön a megadott linkek használatával más weblapokhoz fér hozzá, e weblapok operátorai összegyűjthetik az Ön személyes adatait. Kérjük, győződjék meg arról, hogy elégedett-e ezen weblapok Adatvédelmi Irányelvével, mielőtt bármilyen személyes adatot megadna részükre. A sharepoint.info.hu amennyire csak lehetséges, igyekszik biztosítani, hogy minden ilyen linkelt weblap a sharepoint.info.hu egyenértékű intézkedéseket valósítson meg az Ön személyes adatainak védelmére, de nem tudjuk garantálni hogy a linkelt weboldalak adatkezelési előírásai összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal.

12. Mi történik a személyes adataimmal, ha valaki másnak e-mailen megküldöm a sharepoint.info.hu weblapját?

Egyes weblapjaink lehetőséget biztosítanak Önnek, hogy egy weblap-címet e mailben megküldjön egy másik személynek. Ebből kifolyólag össze kell gyűjtenünk az Ön e-mail címét és/vagy azoknak az e-mail címét, akiknek Ön a weblapot küldi. Az ilyen módon összegyűjtött e-mail címeket az Ön kérésének teljesítésén kívül semmilyen más célra nem használjuk fel. Ezeket az e-mail címeket nem tároljuk, és az Ön kérésének teljesítése után haladéktalanul töröljük.

13. Mi történik az én személyes adataimmal, ha e weblapon keresztül részt veszek a sharepoint.info.hu online felmérésében?

Előfordulhat, hogy időről időre felkérjük weblapunk látogatóit különböző kérdések megválaszolására. A kérdések általában weblapunk tartalmára, szolgáltatásainkra vagy szolgáltatási portfóliónkra vonatkoznak. Adott esetben megkérdezhetjük az Ön életkorát vagy korosztályát, nemét és/vagy egyéb személy szerint nem azonosítható adatait. E felmérések céljából az Ön válaszait kiegészíthetjük a cookie-kból nyert adatokkal, de nem kérünk személyre szólóan azonosítható adatokat. Az összegyűjtött adatok nem kötődnek semmiféle, Ön által részünkre már megadott személyes adathoz. A közvélemény-kutatásokból és felmérésekből gyűjtött személyes adatokat a sharepoint.info.hu csak belső célra használja fel, kizárólag az összesített adatokat (amelyek nem alkalmasak személyes azonosítására) továbbítjuk harmadik személy részére.

14. Jogosult-e a sharepoint.info.hu megváltoztatni jelen Adatvédelmi Irányelv előírásait?

A sharepoint.info.hu fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen Adatvédelmi Irányelv rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

15. Hol találhatok további tájékoztatást a sharepoint.info.hu weblapjaival, valamint a jogaimmal és kötelezettségeimmel kapcsolatos kérdésekről?

További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban az info@sharepoint.info.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást, ahol igyekszünk minden kérdésére választ adni.

Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a sharepoint.info.hu jogellenesen kezeli, akkor a sharepoint.info.hu (IT-Nav Hungary Kft.) székhelye szerinti bírósághoz vagy az Ön lakóhelye szerinti bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá az Adatvédelmi Biztos Hivatalánál is élhet: (1051 Budapest, Nádor u. 22., Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40., e-mail: adatved@obh.hu

16. Milyen cím[ek] áll[nak] rendelkezésre, amelye[ke]n keresztül kapcsolatba kerülhetek a sharepoint.info.hu-val, ha más kérdéseim is vannak személyes adataim kezelésével összefüggésben?

Amennyiben további információra van szüksége, vagy bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségek egyikén: Ügyfélszolgálat (3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21. Telefon: +36 36/317-998, +36 20 5800 489, info@sharepoint.info.hu)

17. A sharepoint.info.hu Adatvédelmi Irányelvében milyen törvényi definícióval rendelkező sajátos kifejezéseket használnak?

Jelen irányelv alkalmazása során:

“személyes adat”: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

“adatkezelés”: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

“adattovábbítás”: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

“adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

“adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi;

“harmadik személy”: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

18. FONTOS – Miért szükséges, hogy elfogadjam jelen Adatvédelmi Irányelv feltételeit?

A sharepoint.info.hu felhasználja az Internetet az Ön adatainak gyűjtésére és feldolgozására.

Jelen Adatvédelmi Irányelv (könnyen hozzáférhető módon) minden olyan információt biztosít az Ön részére, amelynek segítségével megfelelő tájékoztatást kaphat adatai kezeléséről és el tudja dönteni hogy használni kívánja-e honlapunkat, és megadja-e személyes adatait a sharepoint.info.hu-nak.

Ezért jelen weblapot böngészve és elektronikus úton kommunikálva velünk Ön tudomásul veszi és hozzájárul, hogy feldolgozzuk az Ön adatait az Adatvédelmi Irányelvben meghatározott módon.

Tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben e-mail címét illetve telefonszámát részünkre megadja, akkor jogosultak vagyunk az Ön részére elektronikus hirdetést illetve SMS-ben reklámot küldeni. Adatai megadásával Ön hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatai a sharepoint.info.hu (IT-Nav Hungary Kft. 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3/21.) adatbázisába kerüljenek, és azokat – esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – a sharepoint.info.hu minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa saját marketingtevékenysége céljából a jövőben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Ha Ön bizonyos szolgáltatást kér tőlünk (pályázatra, hírlevélre jelentkezik vagy új termék adatait kéri tőlünk stb.), további személyes adatokra van szükségünk Öntől. Ebben az esetben az Ön kifejezett hozzájárulását kérjük e személyes adatok összegyűjtéséhez és felhasználásához. E személyes adatokat csak azokra a célokra használjuk fel, amelyekre Ön megadta nekünk azokat. Ha bármilyen kérdése van jelen Adatvédelmi Irányelvvel kapcsolatban, kérjük, keresse meg a sharepoint.info.hu az 5. pont alatt megadott címen, és mi készséggel segítünk minden esetleges további kérdésben.

SharePoint szolgáltatások

A Microsoft SharePoint megkönnyíti a felhasználói számára a csoportos, közös munkavégzést. Kiváló Intranet eszköz.

A felhasználók a SharePoint portálokon információkat oszthatnak meg egymással, dokumentumokat menedzselhetnek a vázlatoktól a befejezett verziókig, időpontokat, felméréseket, szavazásokat, wiki tudástárat, névjegyzéket, feladatokat és projekteket tehetnek közzé.

A SharePoint pontosabb döntésekhez, precíz munkavégzéshez segíti minden használóját. A SharePoint segít csökkenteni a képzési és IT karbantartási költségeket, időt és erőfeszítést takarít meg, így figyelmét a magasabb üzleti prioritásoknak szentelheti.
“Mire jó, mi ez, hol és hogyan tudom használni?” – Sok partnerünkben merül fel számos hasonló kérdés, az első néhány mondatos tájékoztatás után. A felhasználók többsége a SharePoint hatékonyságát csak tesztelés és alkalmazás közben ismeri fel. Olvasson többet, látogasson el csoportmunka tudástárunkba >>

A csoportmunkában történő együttműködésről (Team Work)

Különböző statisztikai kimutatások alapján (projektmappa) a hazai kis-, középvállalatok 73%-ával már előfordult, hogy elfelejtették, miben maradtak legutoljára kollégájukkal/üzleti partnerükkel egy megbeszélés kapcsán és 59%-uknak anyagilag is mérhető kellemetlen helyzete adódott az ilyen esetekből. A statisztika 400 cég megkérdezésével készült.

 

Nem tartjuk meglepőnek az adatot, hiszen a vállalkozások többségéről általánosságban elmondható, hogy rengeteg információt kell kezelni, feldolgozni, nyomon követni, nyilvántartásba venni, adminisztrálni és az információk hatékony kezelésén kívül még számos más különböző összetételű feladattal kell eredményesen megbirkózni. A csoportmunka alkalmazások megkönnyítik számunkra az információk és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek menedzselését. SharePoint csoportmunka alkalmazással, a meglévő projektjeinket nagyobb pontossággal és alapossággal tudjuk végrehajtani vagy nyomon követni, mindemellett több időnk jut a vállalat más területeivel foglalkozni, az alkalmazott technikával értékes emberi erőforrást tudunk felszabadítani.
De ne szaladjunk ennyire előre…

 

A korszerű csoportmunka alkalmazásokkal:

  • A SharePoint alkalmazásával átlépheti cége földrajzi határait: Általánosságban elmondható, hogy a munkavégzés nem lesz egy irodához kötve, kollégái távolról is elérik a munkájukhoz szükséges információkat, tevékenységük könnyebben nyomon követhető. Ha több telephelye vagy irodája van, azok együttműködését is növelheti a megfelelő csoportmunka alkalmazással. Kiszervezheti az irodai munkáját, irodán kívülre, akár alvállalkozói körökbe is, sőt egyszerre több alvállalkozói projektet, irodai feladatot is könnyen nyomon követhet, mindehhez a megfelelő alkalmazás és egy internet kapcsolat szükséges.
  • Ha SharePointot használ elégedettebbek lesznek ügyfelei: A hatékonyabb ügyfélkezelés növelni fogja meglévő ügyfelei elégedettségét, az elégedett ügyfelekből könnyebben születnek új megrendelések, ajánlás vagy visszatérő megrendelés formájában, mivel több ügyfélre jut ideje így több bevételhez is jut egységnyi idő alatt. A stabil és elégedett ügyfélkörrel a vállalkozás bizalmat is épít, ami a vállalat hosszútávú piaci jelenlétéhez nélkülözhetetlen. A megfelelő alapossággal elvégzett ügyfélkezelés, hatékony ügyfélmegtartást biztosíthat a konkurenciával szemben.
  • SharePointtal meglévő feladatait hatékonyabban menedzselheti, ütemezheti: Több szabadideje marad saját magára és családjára. A feladatokat egyértelműbben oszthatja ki, kevesebb lesz munkatársai között a félreértés, megkönnyíti a kollégákkal az együttműködést. Kevesebb lesz az ebből adódó stressz és munkahelyi frusztráció. Könnyebben áttekinthetővé válik a kiosztott feladatok állapota.

“Minden rendszer annyit ér, amennyit a leggyengébb láncszeme.”

A jó, a rossz, a csúf és a SharePoint

A rossz együttműködéssel sajnos könnyebben lehet találkozni mint a jóval. Részletesebben az alábbi hivatkozás alatt feszegettük a problémakört. Összefoglalva elmondható a rossz együttműködésről, hogy rendkívül fárasztó és időigényes tevékenység. Természetesen a jó együttműködés is lehet szintén időigényes, de alapvető különbség a két folyamat között, maga az együttműködési folyamat és a két fajta együttműködés eltérő végeredménye.

Amitől jó lehet az együttműködés: A kollégák számára könnyen és jól hozzáférhető minden a feladatok elvégzéséhez szükséges információ. A végrehajtandó tevékenységek pontosan, egyértelműen, személyre szabottan ki vannak osztva, minden feladathoz kötődő információ le van írva, a résztvevők tudják, hogy mik a feladataik, milyen határidővel kell azokat végrehajtaniuk, hol és hogyan kell az információkat és az eredményeket rögzíteniük. Kiknek kell az eredményeket átadniuk, a feladatokhoz milyen kiosztott kötelezettségek társulnak. Minden közös tevékenységhez kapcsolódó információ azonnal legyen frissítve, legyen naprakész. A dokumentumok és a feladatok tárolása centralizálva, minden munkatárs számára elérhető közös helyen történjen. A kiosztott feladatok rendszeresen ellenőrizhetők legyenek, könnyű legyen új feladatokat kiosztani. A papír alapú jegyzetek elvesznek, elkallódnak az információkat elektronikusan kell tárolni!

Amitől rossz és csúf lehet az együttműködés: Nem vagy nehezen elérhetőek a kollégák, nincs vagy hiányos az információ áramlás, elvesznek feladatok, elfelejtősnek, feledésbe merülnek információk, nincs felelőse a feladatoknak, nem hatékony a feladatok megosztása, csúsznak az határidők, az új kollégáknak körülményes a rendszerhez való csatlakozása, decentralizáltak az információk. Nincs egységes vállalati kommunikáció, félreértések adódhatnak a több csatornánk zajló ügyfelekkel történő kommunikációból. A rossz együttműködés egységnyi hatékonyságra viszonyítva, alapvetően több időbe és pénzbe kerül mint a jó együttműködés. Mindezek mellett a problémás együttműködés stresszet, frusztrációt és szorongást is okoz. A túl sok stressz bizonyítottan egészségkárosító hatású…

A SharePoint: Vállalkozásokhoz, tevékenységekhez igazítható, testre szabható. A Webes felülettel rendelkezik: internetkapcsolattal bármikor, bárhonnan elérhető, könnyen hozzáférhető. Nincs egyszeri beruházási költség, könnyen megtanulható, könnyen bővíthető, rendszeres biztonsági mentés készül az adatokról, platformfüggetlen. A SharePoint egyaránt használható Pc vagy Apple alapú számítógépekről, mobil eszközökről. Egyszerre dolgozhat benne több munkatársunk, határidőket, folyamatokat, nagyméretű dokumentumokat, listákat, hirdetményeket tehetnek közzé egymás részére. Belső céges tudástárat, gyakori kérdéseket, segítség oldalakat kezelhetnek SharePointtal. Minden adott felületen elvégzett módosításról e-mail értesítést kérhetnek. A kiosztott feladatokhoz felelős és határidő rendelhető.

Egy örök igazságot viszont jó nem elfelejteni:

“Minden rendszer csak annyit ér, amennyit használnak belőle.”

A WSS (Windows SharePoint Services)

A Microsoft Windows SharePoint Services olyan webes alapú, a közösségi csoportmunkát támogató infrastuktúrát biztosít, melynek segítségével a felhasználók kapcsolatot tarthatnak egymással, megoszthatják dokumentumaikat, gondolataikat, nyomon követhetik a közösségi eseményeket, feladataikat, valamint közösen dolgozhatnak a projekteken. A szolgáltatások egységes felületű, egymással együttműködő weblapokról érhetők el.

 

Egy Windows SharePoint Services-el kompatibilis ügyfélprogrammal (pl. Microsoft Office 2010) úgy dolgozhatunk a webhelyen lévő tartalmakkal, mintha azok helyi háttértáron lennének. A WSS-en alapuló webhelyek külön programok telepítése nélkül is használhatóak. A WSS olyan teljesen új funkciókat biztosít a közös információ tárolására, amelyeket hálózati meghajtók használata esetén nem is remélhetünk. A kényelmet és a könnyű kezelhetőséget a tökéletes Office integráció biztosítja, nem is kell átváltatunk a szövegszerkesztőből, hogy a verziókezelést vagy a hozzászólások hozzáfűzését használjuk. A WSS is jóval több annál, mint aminek első ránézésre tűnik. Csupán a webes felületet használva, mindennemű fejlesztési ismeret nélkül, egy testre szabott információs portállá alakíthatjuk. Ha pedig a FrontPage2003-at is segítségül hívjuk, az oldal kinézetét is teljesen átformálhatjuk rövid idő alatt. A Windows SharePoint Services listáit például könnyedén megjeleníthetjük Excelben, vagy fordítva.

A SharePoint webhelytartalmak eléréséhez szükségünk van egy Microsoft Windows SharePoint Services programmal kompatibilis webböngészőre (pl. Internet Explorer 7.0 vagy újabb verzió) és a webhely címére.

SharePoint cikkek

A mai nap érkezett egy meghívó egy rendszergazda kollégától, ingyenes online Windows Server 2012 képzésre. A képzésért a TechnetKlub oldalán kell regisztrálni. Az oldalra tévedve, régi és értékes tartalmakat fedeztem fel a SharePoint 2007-el kapcsolatosan. Mellyek ezek az értékes témák: SharePoint architektúra tervezése, teljesítmény, SharePoint 2007 backup/restore, néhány hasznos és ingyenes SharePoint Feature, SharePoint Application Templates, MOSS Development. Tovább böngészve, aktuális információkra is ráakadtam Bendefy Zsófia Microsoft SharePoint 2010 videóiban. Ajánlom az érdeklődök figyelmébe, a videókat megnézve az alábbi témákban lehet hasznos információkat elsajátítani.

 

1 – Sharepoint 2010 telepítés
2 – Sharepoint 2010 Central Administration
3 – Sharepoint 2010 Service Application
4 – Jogosultságkezelés
5 – Dokumentumkezelés
6 – Office integráció
7 – Sharepoint 2010 Felügyelet
8 – Sharepoint 2010 Keresés
9 – Business Connectivity Services
10 – Feature és Solution Package

A videók 10 percesek, értékes másfél órás tudásanyag vár a SharePoint iránt érdeklődőkre.

Íme:
https://technetklub.hu/Shot/?id=#8

Ügyfélszolgálat

E-mail: info@sharepoint.info.hu
Telefon: +36 36 317 998
Fax: +36 36 317 998
Mobiltelefon: +36 20 5800 489

 

Információ: Az alábbi kapcsolatfelvételi űrlapot használja azonnali üzenetküldésre. Adja meg elérhetőségeit és kollégánk rövidesen felveszi Önnel a kapcsolatot. Köszönjük.